Emek ve Hayat Zafer Aydın Konuk Arzu Çerkezoğlu 2 Mart 2018

Emek ve Hayat’ta Zafer Aydın konuğu DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ile DİSK’in yaptığı Türkiye işçi sınıfı gerçeği adlı araştırmanın sonuçlarını konuşuyor.
Programda Arzu Çerkezoğlu; Araştırmanın amacı ve hangi ihtiyaçtan doğru araştırma yaptırdıklarını ,yapılan araştırma sonuçlarına göre işçilerin demografik özelliklerini, yaşam koşullarını, aylık gelir durumunu, çalışma sürelerini, güvencesiz ve kayıt dışı çalışmayı, iş bulmada izlenilen yöntemleri, işçi sağlığı ve iş güvenliğini, sendikalılık durumunu, işçilerin işlerinden memnuniyetleri ve karşı karşıya kaldıkları ayrımcılığı, işçilerin kendilerini toplumsal sınıfa ait hissetmelerini ve araştırma sonuçlarından hareketle izlenecek yolu konuşuyor.