Emek ve Hayat Zafer Aydın Konuk Süreyya Algül 9 Şubat 2018

Emek ve Hayat’ta Zafer Aydın konuğu akademisyen Süreyya Algül’le 1960 sonrası Türkiye siyaseti ve sendikal hareket, DİSK’in Türk-İş’ten ayrılması, DİSK’in kuruluşu, DİSK tarihini konuşuyor.