Gün Başlıyor 3 Nazım Alpman – Derya Diblen 17 Nisan 2018

Gün Başlıyor Programı’nın 3. bölümünde Nazım Alpman ve Derya Diblen, CHP’nin OHAL karşıtı eylemleri ile ilgili milletvekillerinden görüşler alıyor. Köy enstitülerinin 78. yılında ise mezunlar ile enstitülerdeki eğitimin geleceğin eğitim modeli olduğu üzerinde duruluyor.