Haber Peşinde Erk Acarer konuk Nazım Çomak Levent Gültekin 19 Mayıs 2018

Haber Peşinde Cezaevindeki Adaletsizlikler, Bahçelinin Af söylemi, Yargıda Özür olurmu tartışmaları,Türkiye’de Medya ve Gazetecilik konularını Erk Acarer Haber Peşinde sunuyor