Sorudan Soruya 2.Bölüm Murat Aksoy Konuk: Alphan Telek 18 Ekim 2018

Murat Aksoy ile #SorudanSoruya programında İstanbul Politik Araş. Akademik Direktörü Alphan Telek gelişen teknolojiyle işçi sınıfı ilişkisini, işsizlik ve güvencesiz çalışmayı, Proleterya ve prekarya tartışmasını değerlendirdi.