Tarihin Peşinde 1 Ayşe Hür-Erdoğan Aydın Konuk İzzettin Önder 27 Şubat 2018

Tarihin Peşinde 1.Bölümde Ayşe Hür ve Erdoğan Aydın konukları Prof.Dr. İzzettin Önder’le; 17 Şubat 1923’te başlayıp 4 Mart 1923’te biten Türkiye’nin iktisadi vizyonunu çizen İzmir İktisat Kongresini, hangi koşullarda oluştuğunu, nasıl sonuçlara yol açtığını, uluslararası ilişkilerdeki anlamını ve Türkiye’deki farklı sınıflar açısından ne anlam taşıdığını ve Lozan anlaşmasını konuşuyorlar.