Tarihin Peşinde 1.Bölüm Erdoğan Aydın-Ayşe Hür Konuk Doğan Çetinkaya 14 Mart 2018

Tarihin Peşinde’nin 1.Bölümü’nde Erdoğan Aydın ve Ayşe Hür konukları Yrd. Doç. Dr. Doğan Çetinkaya ile; Sermayenin millileştirilmesi, Müslüman burjuvazinin geç oluşumunu, Osmanlı’da gayrimüslim emekçi ve köylülerin durumunu, Osmanlı’da ekonominin ana dinamiği tarımsal üretimi, Millileştirmenin kriminal yüzünü, Müslüman Türk burjuvazisinin ekonomideki rolünü konuşuyorlar.