Tarihin Peşinde 2.Bölüm Erdoğan Aydın-Ayşe Hür Konuk Doğan Çetinkaya 13 Mart 2018

Tarihin Peşinde’nin 2.Bölümü’nde Erdoğan Aydın ve Ayşe Hür konukları Yrd.Doç.Dr.Doğan Çetinkaya ile; Gayrimüslimlere karşı boykot hareketlerini, Osmanlı’da boykot hareketlerindeki gayrimüslimleri, İttihat ve Terakki’nin boykot hareketlerindeki etkisini, 1908 boykot hareketindeki Osmanlıcılık, Yunanistan boykotunu, Milli İktisat ideolojisinin tarihsel gelişimini, Balkan Savaşlarından sonra gayrimüslimlerin ekonomik alandaki tasfiyesini, Milli İktisat ve ekonominin Müslümanlaştırılması ve Türkleştirilmesini konuşuyorlar.